Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZT Kruszwica zapowiada wzmocnienie oferty i poprawę efektywności produkcji

- W segmencie Food w dalszym ciągu będziemy intensyfikować działania nakierowane na tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów. U podstaw tych działań leży dalsze uatrakcyjnianie naszej oferty w olejach konsumenckich oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku margaryn konsumenckich jako kategorii - mówi Wojciech Jachimczyk, prezes zarządu ZT Kruszwica S.A.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 29-03-2016, 11:30
Zakłady ZT Kruszwica. Fot. ztkruszwica.pl

Prezes ZT Kruszwica przyznaje, że pierwsze półrocze 2016 roku będzie przebiegało pod znakiem trudnej sytuacji na rynku nasion rzepaku. Jest ona spowodowana luką podażową spowodowaną niską produkcją i wysokim eksportem nasion w 2015 roku.

- Kluczem do oceny wyników drugiej połowy roku będzie rozwój sytuacji na rynkach śrut i olejów roślinnych. Pomimo niższego areału obsianego rzepakiem w tym roku, dostępność nasion rzepaku w pierwszych miesiącach po zbiorach powinna być dostateczna. Ostatecznie jednak zyskowność działalności branży przetwórstwa nasion oleistych będzie zależeć od relacji cen rynkowych nasion rzepaku, oleju rzepakowego i śruty rzepakowej, które z kolei zależą od wielu globalnych czynników, których rozwój trudno jest dziś przewidzieć - mówi Jachimczyk.

Jego zdaniem pewnym jest, że niskie ceny ropy naftowej nie sprzyjają rentowności branży biopaliwowej, głównego odbiorcy oleju rzepakowego w Europie. Poprawa rentowności w tym obszarze powinna pozwolić na wzrost cen olejów roślinnych, co może poprawić marże na przerobie nasion rzepaku.

- W segmencie Agri będziemy koncentrować się na maksymalizacji zwrotu z kapitału oraz nieustannej poprawie efektywności procesów produkcyjnych, czyli na działaniach, których celem jest umacnianie pozycji Grupy jako lidera branży i preferowanego dostawcy dla przemysłu paszowego i biopaliwowego - dodaje Jachimczyk.

ZT Kruszwica zamierza również kontynuować współpracę z czołowymi odbiorcami olejów i margaryn pod markami odbiorców, a także blisko współpracować z branżą piekarniczą i cukierniczą, wspierając rozwój produkcji wysokiej jakości wyrobów w tym segmencie rynku. 

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej, przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka specjalizuje się w produkcji olejów konfekcjonowanych, margaryn oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowych. Oferuje także produkty dla potrzeb przemysłu spożywczego, paszowego i biopaliwowego. 2015 rok spółka zamknęła wynikiem 2,35 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (2,49 mld w 2014 r.) i zyskiem netto w wysokości 93,2 mln zł (119,8 mln w 2014 r.).

 

© Portal Spożywczy 2020-11-27 21:23:07