Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowa superinspekcja powinna być "żywnościową NIK"

Przedstawiciele organizacji producenckich zwracają uwagę, że przed powołaniem do życia jednej dużej inspekcji żywnościowej Ministerstwo Rolnictwa powinno rozwiązać szereg innych, dużo poważniejszych problemów - informuje Puls Biznesu.


Autor: Puls Biznesu
Data: 30-03-2016, 14:34
Andrzej Gantner, dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Fot. Paweł Pawłowski

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło prace nad stworzeniem jednej dużej inspekcji żywnościowej. Ma ona powstać z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, części Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej.

Do zespołu przygotowującego projekt zmian nie zostali zaproszeni przedstawiciele producentów żywności: rolnicy i przetwórcy. Zdaniem szefa GIS Marka Posobkiewicza nie należy niszczyć systemu, który dobrze działa. 

Pytani przez Puls Biznesu przedstawiciele stowarzyszeń producenckich postulują powrót do pionowej hierarchii w inspekcjach, a także utworzenie jednego, centralnego budżetu zamiast oddzielnych regionalnych. Przekonują też, że służby są niedofinansowane, a niskie pensje urzędników są niewspółmierne do spoczywającej na nich odpowiedzialności.

Zdaniem Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego PFPŻ, nowa "superinspekcja" nie powinna być zależna od żadnego resortu, ale być "żywnościową NIK".

© Portal Spożywczy 2020-07-12 07:40:06