Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zarząd Pepees podjął decyzję o podziale zysku za 2015 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2015 r. w całości na kapitał rezerwowy.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 25-04-2016, 08:21
fot. za pepees.pl

Zdaniem zarządu spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał rezerwowy spółki przyczyni się do realizacji strategii inwestycyjnej i akwizycyjnej spółki i dalszego efektywnego budowania jej wartości dla akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Grupa Pepees zanotowała w 2015 r. skonsolidowane przychody w wysokości 141,6 mln zł, w porównaniu do 116,5 mln zł rok temu. Zysk netto wyniósł 5,3 mln zł wobec 3,4 mln zł za 2014 r.

Pepees to wiodący polski producent produktów skrobiowych. Prowadzi dystrybucję zarówno poprzez sieć hurtowni i firm handlowych zaopatrujących przemysł spożywczy, jak również dostarcza wyroby bezpośrednio do zakładów produkcyjnych głównie z branży spożywczej, cukierniczej, piekarniczej mięsnej i farmaceutycznej, dla których wyroby skrobiowe są surowcem do dalszego przerobu lub komponentem w procesie produkcyjnym. Istnieje również niewielka grupa odbiorców detalicznych, którzy zaopatrują się w wyroby skrobiowe dla własnych potrzeb.

© Portal Spożywczy 2021-01-23 21:58:00