Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wojsko będzie kupowało mniej żywności, armia stawia na jakość

- Na wojsku można zarobić. W tej chwili wojsko ze względu na profesjonalizację armii będzie kupowało mniej jedzenia, ale będą to produkty lepszej jakości - mówi pułkownik Paweł Kler z Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej.

Firmy spożywcze będą mogły stanąć do organizowanych przez wojsko przetargów. - Wojsko kupuje dwa rodzaje żywności. Pierwsza kategoria to żywność na zapasy. Przechowujemy ją minimum dwa lata. Skupuje ją Agencja Mienia Wojskowego. Druga kategoria to żywność do spożycia bieżącego. Wojsko skupuje ją w systemie zdecentralizowanym, czyli poprzez poszczególne bazy - tłumaczy pułkownik Kler. - Takich baz jest w Polsce dziewięć - dodaje.

Wojsko chce dostarczać żołnierzom zdrowe jedzenie. - Walczymy o dobrą jakość pożywienia dostarczanego dla armii. W tym celu opracowaliśmy wymogi, czyli tzw. opis przedmiotu zamówienia. Dotychczas opracowane zostały wymogi dotyczące wyrobów mięsnych. Do końca roku gotowe będą specyfikacje dotyczące wszystkich kategorii produktów - mówi komandor Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. - Opis przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla firm, które wezmą udział w przetargach na dostawę żywności do baz wojskowych - wyjaśnia.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:57:46