Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

III Kongres Branży Spirytusowej: Polska wódka to powód do dumy, a nie wstydu

Polska dyplomacja powinna silniej włączyć się w promocję polskich alkoholi czerpiąc m.in. z doświadczeń brytyjskich. Polska wódka to jeden z nielicznych produktów rolno-spożywczych z ogromnym potencjałem eksportowym, który można sprzedawać w różnych kulturach i regionach świata - to konkluzje płynące z debaty "Alkohol a gospodarka i eksport", która odbyła się podczas III Kongresu Branży Spirytusowej w Ministerstwie Rozwoju.


© Portal Spożywczy 2021-10-26 11:43:33