Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nieznaczny spadek produkcji pszenicy na świecie w sezonie 2016/2017

Pszenica jest jednym z najważniejszych zbóż produkowanych na świecie. Warto więc przyjrzeć się bliżej najświeższym prognozom, dotyczącym bilansu pszenicy w rozpoczynającym się właśnie, na półkuli północnej, sezonie 2016/2017 – informuje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


Autor: BGŻ BNP Paribas
Data: 12-07-2016, 15:31
fot. Shutterstock

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 1.07.2016 r. światowa produkcja pszenicy w nadchodzącym sezonie 2016/17 wyniesie 728,8 mln t i będzie jedynie o 0,9 % niższa niż w poprzednim sezonie. To aż o 6,5 mln t więcej niż prognozowano w poprzednim raporcie wydanym w maju. Światowe zużycie pszenicy przewidywane jest na poziomie 719,6 mln t, czyli o 8,3% więcej  niż w poprzednim sezonie. W strukturze zużycia dominuje konsumpcja (68,1%).

Relacja zapasów do zużycia na koniec sezonu 2016/17 prognozowana jest na 31,5% wobec 30,2% w sezonie 2015/16. Oznacza to, że bilans zbóż będzie nieco mniej napięty. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie tę relację można by oczekiwać nieco niższych światowych cen pszenicy. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż są to bardzo wczesne prognozy, które po okresie żniw mogą ulec znacznym zmianom.

IGC przewiduje, że w sezonie 2016/17 w UE, która jest jednocześnie największym producentem i eksporterem pszenicy, zostanie wyprodukowane 154,6 mln t tego zboża, czyli o 3,3% mniej niż w poprzednim sezonie. Unia wyraźnie, o 22,2%, zmniejszy również import pszenicy, do prognozowanych 4,9 mln t. Jednak nie wpłynie to znacząco na podaż, która zmniejszy się jedynie o 0,6%, ze względu na wysokie zapasy początkowe, szacowane na 17,3 mln t. 

Obecnie oczekuje się, że zużycie pszenicy w UE wyniesie 126,1 mln t, co oznacza, że będzie minimalnie mniejsze od wartości z sezonu 2015/16. Eksperci IGC szacują również nieznaczny, o 1,4%, wzrost wolumenu eksportu pszenicy, do poziomu 32,8 mln t. Spożycie tego zboża w nadchodzącym sezonie nieznacznie (o 0,7%) zmniejszy się i antycypowane jest na poziomie 54,8 mln t. Zmniejszy się także ilość pszenicy przeznaczonej na pasze, o 3,5%, i wyniesie 53,0 mln t.

Warto natomiast obserwować sytuację agrometeorologiczną we Francji, która jest głównym producentem pszenicy w UE. Pojawiają się bowiem uzasadnione obawy o poziom i jakość zbiorów w tym kraju, ze względu na obfite opady deszczu.

Istotnym producentem i eksporterem pszenicy na świecie jest także Rosja. Zbiory pszenicy w rozpoczynającym się właśnie sezonie, według IGC, szacowane są na 63,0 mln t, czyli o 5% (2,4 mln t) więcej niż przewidywano w styczniu tego rok i o 3,3% więcej niż w sezonie 2015/16. Można przypuszczać, że w związku z doniesieniami o wcześniejszym początku żniw niż w poprzednim sezonie, a także lepszym plonowaniem, tegoroczna produkcja przewyższy prognozowany obecnie poziom.

Należy jednak pamiętać, że sezon dopiero się rozpoczyna, a sytuacja na światowym rynku pszenicy jest niezwykle dynamiczna, co karze podchodzić z ostrożnością do publikowanych obecnie prognoz.

© Portal Spożywczy 2020-11-27 21:15:33