Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rekordowy eksport drobiu i jaj z USA

Według danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), w 2008 roku amerykańscy eksporterzy mięsa drobiowego, jaj i przetworów z jaj pobili rekord pod względem wartości wysyłek o 25 proc. przekraczając wpływy z 2007 roku. W całkowitej wartości wysyłek zrealizowanych w 2008 roku, aż 3,5 mld USD stanowiło mięso kurczaków, którego sprzedaż za granicę była o 28 proc. wyższa w porównaniu do 2007 roku - podaje FAMMU/FAPA.

Nowy rekord ustanowiono również pod względem wysyłek mięsa indyków - eksport w tym segmencie miał nieosiągniętą nigdy wcześniej wartość 481,9 mln USD (+21 proc.), głównie dzięki zwiększonemu popytowi ze strony Meksyku oraz Chin. Zauważalną tendencją w amerykańskim wywozie drobiu jest coraz mniejsza koncentracja na podstawowych rynkach zbytu. Udział „wielkiej trójki" (Rosji, Chin i Meksyku) w amerykańskim eksporcie wyniósł 46 proc. w ubiegłym roku w porównaniu do 52 proc. rok wcześniej.

Eksport jaj konsumpcyjnych ze Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku ukształtował się na poziomie o 20 proc. niższym wobec 2007 roku, notując spadek z poziomu 63,4 mln USD do 50,81 mln USD. W tym okresie spadła sprzedaż jaj do wielu istotnych odbiorców, wzrost miał miejsce jedynie w eksporcie do Kanady (o 42 proc.). Odwrotna tendencja przeważała w eksporcie produktów przetworzonych z jaj, których wysyłki podniosły się w ciągu roku o 23 proc. do 17,2 mln USD.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:50:35