Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zbiory warzyw gruntowych mogą być wyższe niż przed rokiem

- Produkcja warzyw w 2016 r. może zwiększyć się w stosunku do roku poprzedniego. Z prognoz IERiGŻ-PIB, wynika że zbiory warzyw gruntowych wynieść mogą 4,09 mln t i być o 7,8% wyższe niż przed rokiem. Na wzrost produkcji w dużej mierze będzie miało wpływ zwiększenie powierzchni zasiewów warzyw, a także zwiększenie plonowania – przyznaje Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Wg IERiGŻ-PIB powierzchnia upraw zwiększy się o 2,3% do 179,5 tys. ha. Plonowanie warzyw ze względu na niekorzystne warunki agrometeorologiczne wiosną, m. in. niedobór wilgoci, może nie być istotnie wyższe niż rok wcześniej.  W największym stopniu mogą zwiększyć się zbiory cebuli (+ 15,6%), kalafiorów (+ 14,9%) a także buraków ćwikłowych (+ 11,1%) i kapust (+8,9%).

- Gdyby prognozy te się sprawdziły, zbiory warzyw w 2016 r. byłyby relatywnie niskie. Wzrost r/r  spowodowany jest niską bazą odniesienia. Biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, w stosunku do prognozowanego, niższy poziom zbiorów warzyw gruntowych, odnotowano tylko w 2013 i 2015 r. Wyższy natomiast o odpowiednio 11,3 i 13,4% w 2012 i 2014 r. – informuje Mariusz Dziwulski.

Ostateczny poziom zbiorów warzyw zależeć będzie od warunków produkcyjnych w dalszej części sezonu. - Niemniej, gdyby prognozy te okazały się trafne oczekiwać można spadku cen warzyw w sezonie 2016/2017. Ze względu na to, iż poziom zbiorów może być relatywnie niski, spadek ten, w przypadku niektórych gatunków warzyw, nie musi być istotny. Przykładem mogą być ceny pomidorów i ogórków gruntowych, których tegoroczna produkcja może być nawet niższa (o 0,6 i 0,3%) w stosunku do bardzo niskiej w roku poprzednim – dodaje ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.© Portal Spożywczy 2022-07-02 04:30:55