Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes PKM Duda: Płacimy partnerom biznesowym na czas i chcielibyśmy tę sytuację utrzymać

Polski Koncern Mięsny Duda złożył w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, którego celem jest restrukturyzacja sytuacji finansowej firmy - poinformowała wczoraj spółka w komunikacie. Koncern wykorzystał tym samym możliwości stworzone przez ustawę dla podmiotów, które terminowo regulują swoje zobowiązania, ale przewidują w przyszłości możliwe ograniczenie płynności finansowej. Spółka nie ujawnia założeń programu ze względu na wczesny etap postępowania restrukturyzacyjnego.

"Warunkiem otwarcia takiego postępowania jest brak przeterminowanych zobowiązań. My płacimy partnerom biznesowym na czas i chcielibyśmy tę sytuację utrzymać. Ale jest ryzyko, że w przyszłości mogłyby pojawić się problemy z obsługą zadłużenia wobec banków, stąd decyzja o restrukturyzacji finansowej" - poinformował PAP prezes spółki Maciej Duda.

Spółka podała w komunikacie, że utrzymuje korzystne wskaźniki rentowności, sprzyjają jej też obecne warunki rynkowe. Koncern zamierza utrzymać obecną skalę produkcji i dotychczasowy poziom zatrudnienia.

"Na problemy, które ewentualnie mogłyby nas dotknąć w przyszłości, wpływ mają kryzys na rynku finansowym i trudności z uzyskaniem kredytowania, a także potencjalne obciążenia związane z opcjami walutowymi" - powiedział PAP prezes.

Jak podała spółka w komunikacie, sytuacja koncernu pod względem działalności operacyjnej jest dobra - utrzymane są korzystne wskaźniki rentowności, firmie sprzyjają też obecne warunki rynkowe. Po informacjach o wszczęciu postępowania naprawczego, we wtorek o 11.31 kurs Dudy rósł o 13,79 proc., do 0,66 zł.

W IV kw. 2008 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda wzrosły do 414,4 mln zł z 368,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, zysk operacyjny wzrósł do 52,9 mln zł z 12,2 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 8,11 mln zł z 4,76 mln zł .

W całym 2008 r. przychody ze sprzedaży PKM Duda wyniosły 1,46 mld zł, zysk operacyjny 94,8 mln zł, a zysk netto 30,8 mln zł. Wpływ na wynik za 2008 rok miały dwa wydarzenia o charakterze jednorazowym - aktualizacja nieruchomości inwestycyjnych, która spowodowała zwiększenie zysku netto o 35,4 mln zł oraz obciążenie wyniku finansowego jednostki dominującej ujemną wyceną instrumentów pochodnych w kwocie 29,5 mln zł.

Jak podkreśla spółka, wycena ta jest jednak w dużym stopniu teoretyczna, bowiem "faktyczny wpływ transakcji zabezpieczających na wyniki firmy w latach 2009-2010 będzie zależał od poziomu kursów walut w dniu rozliczenia".

PKM Duda planuje przeprowadzić w drugim kwartale tego roku emisję akcji o wartości 105 mln zł. Koncern rozmawia z funduszami private
equity na temat objęcia przez nich części nowo emitowanych akcji.© Portal Spożywczy 2021-11-30 16:00:45