Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kiepskie wyniki Wilbo. Dalszy spadek przychodów i zysku

W pierwszym półroczu bieżącego roku Wilbo osiągnęło 16,9 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wobec 18,4 mln przed rokiem. Zysk netto rybnej spółki spadł z 86 do 10 tys. zł.


© Portal Spożywczy 2022-06-25 15:11:19