Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wielka Brytania nie może opanować gruźlicy bydła

W Wielkiej Brytanii opublikowany został raport, w którym Urząd Kontroli (NAO) krytykuje rządowe próby opanowania niektórych poważnych chorób zwierząt obecnych w kraju. Związane są z tym obawy o przegranie walki z tymi chorobami, do których należą w szczególności gruźlica w sektorze bydła oraz warroza, która wyniszcza kolonie pszczół w kraju - podaje FAMMU/FAPA.

W raporcie czytamy, że działania na rzecz ostatnich epidemii chorób zwierzęcych (takich jak pryszczyca oraz ptasia grypa), podejmowane przez ministerstwo rolnictwa (Defra) oraz agencję ds. zdrowia zwierząt, związane były ze skutecznym opanowaniem i kontrolą. W przypadku dwóch chorób, stanowiących ryzyko dla sektora bydła oraz pszczół, sytuacja jest poważna.

Możliwość walki z pasożytami warrozy jest osłabiona poprzez fakt, że ogromna liczba pszczelarzy (nawet do 20 tys.) nie jest zarejestrowana w jednostce ministerstwa rolnictwa ds. pszczelarstwa. Według danych z raportu, szacuje się, że liczba rodzin pszczelich w Anglii oraz Walii wynosi 250 tys. Pszczelarze w obu regionach w ciągu ostatnich kilku lat notowali wyjątkowo wysokie straty w ulach.

Straty ponoszone na dużą skalę mogą wpłynąć niekorzystnie na uprawy truskawek oraz innych owoców i zbóż i mogą przynieść szkody oceniane na ok. 200 mln funtów rocznie. W okresie najbliższych pięciu lat ministerstwo rolnictwa zwiększy fundusze na badania w sektorze pszczół o 2 mln funtów. Jednak działania służące powstrzymaniu dużej śmiertelności pszczół w dużym stopniu zależą od systemu powszechnych kontroli oraz leczenia kolonii pszczelich. Dotychczas nie zostało to zrealizowane.

W rekomendacjach raportu zaleca się przede wszystkim stworzenie bardziej dokładnego oraz szerokiego rejestru pszczelarzy. Bez tego działania, doradztwo Narodowej Jednostki ds. Pszczelarstwa jest dostępne jedynie dla ograniczonej liczby działających w sektorze. Ponadto Defra powinna zwiększyć współpracę z innymi instytucjami w zakresie programów badawczych.

Narodowa Unia Farmerów (NFU) z zadowoleniem przyjęła wezwanie o utworzenie szerokiego rejestru, ale zwróciła również uwagę na konieczność dodatkowych inwestycji ze strony rządu w badania nad zdrowiem pszczół, o których nie wspomina raport.© Portal Spożywczy 2021-11-30 01:55:02