Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Carrefour z innowacją dla klientów głuchych i słabosłyszących

Od września tego roku we wszystkich hipermarketach sieci Carrefour głusi i słabosłyszący klienci oraz pracownicy mają dostęp do urządzeń, które umożliwiają kontakt z tłumaczem języka migowego. W ten sposób sieć aktywnie wspiera rozwiązania, które pozwalają pokonać bariery pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a ich otoczeniem.


© Portal Spożywczy 2021-12-08 08:20:14