Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Będzie wsparcie dla eksportu firm z sektora MŚP

Polska ma dużo narzędzi, które wspierają polski eksport, ale wciąż docierają one do wąskiego grona przedsiębiorstw. Chcemy tworzyć możliwości dla tych firm, które jeszcze nie zdecydowały się na ekspansję zagraniczną - powiedział Bartłomiej Pawlak, p.o. prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


© Portal Spożywczy 2022-08-14 05:36:51