Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MarcPol: Kolejna transza wypłat dla pracowników

Tycjan Saltarski, syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe sieci Marcpol, poinformował że 25 października 2016 roku otrzymał środki objęte III uzupełniającym wykazem złożonym do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

III uzupełniający wykaz dotyczy osób, których stosunek pracy ustał za wypowiedzeniem pracodawcy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2016 roku. Środki zostaną wypłacone na rachunki bankowe pracowników Marcpolu w terminie 7 dni.

6 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Marcpol SA.© Portal Spożywczy 2021-08-06 05:19:34