Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Seko zwiększa przychody

Seko opublikowało raport z III kwartał 2016 roku. Rybna spółka zanotowała przychody
ze sprzedaży na poziomie 34,26 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu o 5,9 proc. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 9,1 proc. do 30,8 mln zł.


© Portal Spożywczy 2022-08-19 16:48:17