Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pomoc dla rolników zadłużonych i producentów mleka niepewna i niejasna

Nie ma zapowiadanej pomocy w postaci pożyczek na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz indywidualnego umarzania kar za przekroczenie kwot mlecznych. Tych drugich raczej w ogóle nie należy się już spodziewać.


© Portal Spożywczy 2022-05-25 07:00:10