Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: rosną wydatki Polaków na ryby i owoce morza

Jak wynika z danych opublikowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w pierwszym półroczu bieżącego roku zanotowano wzrost wydatków na zakup ryb i owoców morza.


Autor: portalspozywczy.pl/IERiGŻ
Data: 23-11-2016, 13:25
Fot. Shutterstock

Zgodnie z danymi IERiGŻ w analizowanym okresie wydatki na zakup ryb i owoców morza wyniosły w pierwszym półroczu bieżącego roku 48,72 zł na osobę, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w stosunku do roku 2015.

W świetle badań budżetów gospodarstw domowych, które obejmuje wielkość spożycia niektórych produktów rybnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku konsumpcja ryb i owoców morza suszonych, wędzonych lub solonych nie zmieniła się w relacji do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie odnotowano spadek spożycia ryb świeżych lub chłodzonych, a także ryb mrożonych, który wyniósł odpowiednio 14,3 oraz 9,1 proc. 

Analizy IERiGŻ wskazują także, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych i średnich zakładach przemysłu rybnego, to jest zatrudniających powyżej 49 osób, wyniosła 280,8 tys. ton. Oznacza to wzrost o 15,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Największa dynamika wzrostu wolumenu produkcji została zaobserwowana w przypadku świeżych filetów z ryb morskich - ponad 2,8-krotnie do 36,7 tys. ton. Zdecydowanie zwiększył się także ich udział w strukturze produkcji - z 5,4 do 13,1 proc.

Produkcja ryb wędzonych, które jak podkreślają eksperci IERiGŻ mają największe znaczenie dla przetwórstwa ryb (20,7 proc.), wzrosła o 20,7 proc. do 58,1 tys. ton.

Co ważne odnotowano spadek produkcji marynat o 3,7 proc. do 49,8 tys. ton. W przypadku konserw rybnych zaobserwowano znaczący wzrost produkcji, który wyniósł 12,1 proc. do 40,2 tys. ton.

Jeżeli chodzi o pozostałe grupy produktów na szczególna uwagę zasługuje jednoznaczny wzrost wolumenu produkcji mrożonych filetów ryb morskich - o 17,4 proc. do 19,5 tys. Aż o 35 proc. zmniejszyło się przetwórstwo całych, mrożonych ryb morskich, które wyniosło 14 tys. ton. 

 

© Portal Spożywczy 2020-07-15 08:10:27