666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Minister rolnictwa: konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna

Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznał we wtorek w Senacie, że konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna. Zgodnie z planami resortu nowa inspekcja mogłaby zacząć działać od 1 stycznia 2018 roku.


Autor: RW, portalspozywczy.pl
Data: 29-11-2016, 15:26
Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fot. MRiRW

- Konsolidacja jest niezbędna. Mam nadzieję, że zostanie przeprowadzona – mówił minister Jurgiel podczas konferencji „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna”, której organizatorami były senackie komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że prace związane z reformą instytucjonalną systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce zostały zapoczątkowane 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy sprawował funkcję ministra. Od tego czasu, mimo licznych zapowiedzi, nie udało się utworzyć jednej wyspecjalizowanej inspekcji nadzorującej żywność.

Minister przypomniał, że bezpieczeństwo żywnościowe wiąże się z zapewnieniem racjonalnego odżywiania konsumentów, co może zapewnić jedynie prawidłowy rozwój produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością, będący głównym przedmiotem gospodarki żywnościowej.

W Polsce, jak mówił Krzysztof Jurgiel, istnieje rozproszony model nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych – Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcje Handlowe (IH).

Minister przypominał także, że są to główne, ale nie jedyne podmioty zaangażowane w urzędową kontrolę żywności, ponieważ pewien udział mają również Inspekcja Ochrony Środowiska, a nawet służby sanitarne oraz weterynaryjne resortów spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej.

Cały obraz komplikuje fakt, że wskazane powyżej inspekcje podlegają nadzorowi aż 19 ośrodków decyzyjnych. Dlatego też podstawowym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, począwszy od pola, skończywszy na stole.

W ramach reformy działające obecnie inspekcje mają zostać zintegrowane i połączone w jeden podmiot – początkowo zaproponowano nazwę "Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności", choć w toku prowadzonych konsultacji pojawiła się ze strony Ministerstwa Zdrowia propozycja "Inspekcja Żywności i Weterynarii".

Zgodnie z przyjętymi założeniami konsolidacji w całości mają podlegać IW, PIORiN, a także IJHARS, a PIS oraz IH w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności.

Mówiąc o harmonogramie prac nad reformą Krzysztof Jurgiel przypomniał, że integracja kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności została wskazana jako jeden z priorytetów resortu rolnictwa na lata 2015-2019.

- Dodatkowo ta sprawa została wpisana w strategię odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, która będzie przyjęta jako projekt strategiczny, dotyczący funkcjonowania państwa. Stanowisko rządu w tej sprawie jest – podkreślił Krzysztof Jurgiel.

Dodał również, że od lipca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały konsultacje i uzgodnienia dotyczące opracowanych propozycji zmian.

Do końca grudnia lub w pierwszych dniach stycznia przygotowywane ustawy zostaną przyjęte przez rząd oraz przekazane do parlamentu. Minister Jurgiel podkreślił, że mają zostać uchwalone do 1 marca 2017 roku, dzięki czemu nowe regulacje miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że mimo opóźnienia prac nad reformą oraz przedłużających się dyskusji dotyczących jej założeń, a także presji ze strony różnych środowisk, prace uda się zakończyć sukcesem.

- Jestem ministrem, który od wielu lat nie prowadzi działalności rolniczej. Nie jestem zainteresowany w rozwiązaniach, które są proponowane przez różne środowiska. Chciałbym żeby powstała ta inspekcja, co wynika ze wskazań naukowych, merytorycznych. Żeby powstała dla Polski. Wierzę w to, że doprowadzę do tego, że ta inspekcja zostanie powołana – mówił Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

© Portal Spożywczy 2020-04-10 14:19:56