Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kerdos Group: Dayli zawarła aneks do umowy istotnej

Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji poinformował o zawarciu przez spółkę zależną emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji w dniu 05.12.2016r. aneksu do umowy komisowej.


© Portal Spożywczy 2022-06-30 11:36:13