Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Co będzie bez kwot mlecznych?

Komisja Europejska wydała na początku kwietnia br. raport szacujący różne scenariusze wpływu zniesienia kwot mlecznych na rynek mleka Unii Europejskiej w całości i każdego z państw członkowskich z osobna.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 11-04-2008, 17:19

Opracowanie jest bardzo obszerne, liczy 98 stron tekstu oraz 114 stron załączników, i zostało zamówione w firmie zewnętrznej - Instytucie Gospodarki Przemysłowej (IDEI) z siedzibą w Tuluzie (Francja).

Według jednego ze scenariuszy, 1 proc. wzrost kwot przed ich zniesieniem dokonywany w okresie 2009-2015) sprawiłby, że tylko w niewielu państwach członkowskich limity zostałyby w pełni wykorzystane: w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Austrii i na Węgrzech. Wzrost dla całej UE wyniósłby 0,7 proc. Ten scenariusz jest podobno najbliższy wizji, jaką Komisja chce zaproponować w Kontroli Funkcjonowania Programu (Health Check).

Roczny wzrost o 2proc. doprowadziłby do 0,8 proc. zwyżki dla całej Wspólnoty, a z pełni nowych możliwości skorzystałyby jedynie Holandia, Hiszpania i Austria. Za to w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Czechach produkcja znacząco spadłaby.

Trzeci scenariusz to zniesienie kwot od 2009 r. (mało realne), a czwarty - zniesienie kwot w 2015 roku bez dokonywania wcześniej żadnych zmian. W raporcie omawia się też propozycję zniesienia karnych opłat wyrównawczych od nadprodukcji w celu zachęcania do zwiększania produkcji, aczkolwiek podkreśla się trudności w oszacowaniu skuteczności takiego posunięcia. Dokładne omówienie najważniejszych tez raportu nastąpi w Raporcie kwartalnym.

© Portal Spożywczy 2021-01-22 13:30:12