Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

85 procent firm nie straci na opcjach

Jeszcze tydzień temu wszyscy mówili o katastrofalnych skutkach, jakie dla polskiej gospodarki mogą mieć opcje walutowe. Tymczasem według raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w treści UKNF) z 11 marca 2009 r. wynika, że aż "80-55 proc. przedsiębiorstw, które zawarły transakcje na instrumentach pochodnych (czyli opcje walutowe), nie powinno ponieść z tego tytułu strat, ze względu na zabezpieczający przychody z eksportu charakter tych transakcji" - czytamy w Gazecie Krakowskiej.

Dodatkowo, co również należy podkreślić, niski kurs złotego nie oznacza jedynie strat finansowych powstałych na skutek zawarcia umowy z bankiem, co do maksymalnej i gwarantowanej wysokości indywidualnego kursu obcej waluty, czyli opcji. Niski kurs złotego oznacza również stosunkowo wyższe przychody z eksportu. Zatem, co niestety było w ostatnim czasie zdumiewająco często przemilczane, ujemnej wyceny opcji walutowych nie należy utożsamiać ze stratami firmy.

Gazeta Krakowska zwraca też uwagę, że opcje zawierane były w 77 proc. na euro, a w 14 proc. na dolara amerykańskiego. Pozostałe waluty należy traktować marginalnie. Skoro obie dominujące waluty słabną, to problem automatycznie maleje. Zatem kogo chce rząd ratować? To bardzo ważne pytanie. Autorzy wspomnianego raportu - ogół przedsiębiorców, którzy korzystali z opcji, podzielili na trzy grupy. Patrz ramka u góry. Wynika z niej, że na straty są narażeni jedynie nieliczni, a nie ogół przedsiębiorców.

W licznych mediach podnoszono ostatnio, że banki zawierały z firmami umowy dla nich niekorzystne. Jednak, jak wskazuje raport, banki stosowały standaryzowane dokumenty, które dodatkowo podlegały weryfikacji przez zewnętrzne kancelarie prawne - czytamy w Gazecie Krakowskiej.© Portal Spożywczy 2021-12-06 19:06:35