Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Niepewny los cukrowni w Polsce

Są trzy warianty rozwoju rynku cukru w Polsce po zniesieniu kwotowania – najbardziej optymistyczny zakłada produkcję na eksport, najmniej – zamknięcie nawet 8 cukrowni zagranicznych koncernów – informuje serwis farmer.pl.


Autor: farmer.pl
Data: 01-02-2017, 11:49
fot. shutterstock

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynkach rolnych. W przedstawionej informacji bardzo niepokojąco zabrzmiała diagnoza dotycząca rynku cukru, także wobec zapowiedzi pogorszenia warunków kontraktacyjnych, już proponowanych rolnikom.

Jak podano w informacji, opartej o raport IERiGŻ, na rynku cukru po zniesieniu kwotowania tj. po 30.09. 2017 r., możliwe są trzy scenariusze. MRiRW uznaje, że trzeba się spodziewać wahań cen na tym rynku i naprzemiennego występowania każdej z tych trzech prognoz. „Biorąc pod uwagę biologiczno-techniczny charakter produkcji cukru oraz dłuższy okres reakcji na zmiany cen poprzez ograniczanie lub zwiększanie areału uprawy, po zniesieniu kwotowania można spodziewać się większych niż dotychczas wahań cen cukru i surowca buraczanego. Tak więc najbardziej prawdopodobne jest występowanie cyklicznych zmian na światowym rynku cukru, a w konsekwencji w perspektywie długoterminowej przedstawione warianty mogą występować naprzemiennie” - podano. 

Wariant optymistyczny rozwoju wydarzeń zakłada pełne wykorzystanie potencjału krajowego sektora cukrowniczego - krajowa branża cukrownicza może zostać dużym eksporterem netto. W 2020 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce może wzrosnąć do 220 tys. ha, a krajowa produkcja cukru może wynieść około 2,05 mln ton.

Wariant mniej optymistyczny to wariant „status quo”, oznaczający krajową produkcję cukru na średnim poziomie sprzed reformy. Bierze pod uwagę pogorszenie warunków: światowe ceny cukru będą się kształtowały w granicach cen notowanych w latach 2014–2015, a w efekcie ceny cukru w UE będą oscylowały wokół ceny referencyjnej (około 400 EUR/tonę), a krajowe zużycie cukru wyniesie nadal około 1,75 mln ton. W tym wariancie przewidywana jest likwidacja cukrowni. 

Najmniej korzystny wariant rozwoju sytuacji oznacza ograniczenie produkcji cukru w Polsce poniżej krajowego zużycia. W scenariuszu tym przyjęto następujące założenia: na rynkach światowych będą bardzo niskie ceny cukru, a w efekcie prawdopodobny jest spadek cen w UE, a ceny skupu buraków będą niższe od aktualnie obowiązującej ceny minimalnej (26,29 EUR/tonę).

Więcej na www.farmer.pl

Czytaj też: Suedzucker nie chce już plantacji buraka w Polsce?

© Portal Spożywczy 2020-12-05 07:47:14