Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Lotos miała w 2016 r. niemal 21 miliardów złotych przychodów

Grupa Lotos opublikowała szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych za 2016 rok. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 20,9 miliarda złotych.

Zarząd Grupy Lotos podał, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 20,9 mld PLN, szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 1,8 mld zł, szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 2,8 mld złotych, zaś szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł 2,6 mld złotych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok nastąpi 7 marca 2017 roku.© Portal Spożywczy 2022-01-18 05:08:22