Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Forum ZPP: Polscy przedsiębiorcy zaniepokojeni niestabilnością prawa

Choć polscy przedsiębiorcy są optymistami co do przyszłego wzrostu gospodarczego, to ich obawy budzi kwestia niestabilności prawa gospodarczego, szczególnie przepisów podatkowych i ich egzekucji - wynika z dyskusji w trakcie sesji otwierającej Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2017, która odbyła się w Warszawie.


© Portal Spożywczy 2022-01-27 03:11:54