Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Surowiec dla zakładów mięsnych nadal będzie drogi

W lutym rosły ceny wszystkich głównych gatunków żywca rzeźnego. Według opublikowanych w minionym tygodniu danych GUS za trzodę chlewną w skupie płacono w lutym przeciętnie 4,45 PLN/kg w porównaniu z 4,43 PLN/kg w styczniu i tylko 3,27 PLN/kg w lutym 2008 roku. Lutowa cena była o 36 proc. wyższa w relacji rocznej i o 31 proc. wyższa niż przeciętnie w lutym w latach 2004-08.

Przeciętna cena skupu drobiu wzrosła niespodziewanie dynamicznie, bo o ponad 6 proc. z 3,28 PLN/kg w styczniu do 3,49 PLN/kg w lutym. Mimo większej produkcji, obecna cena jest o 4 proc. wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie pasze są znacznie tańsze niż na początku 2008 r., co oznacza poprawę opłacalności chowu drobiu w stosunku do sytuacji sprzed roku.

Najszybciej rosną jednak ceny skupu bydła rzeźnego. W lutym za kilogram żywca sprzedający dostawali przeciętnie 4,54 PLN/kg, czyli o 7 proc. więcej niż w styczniu i 13 proc. więcej niż w lutym 2008 roku. Obecna cena skupu bydła jest na najwyższym dotychczas zanotowanym poziomie.

Wysokie ceny skupu żywca rzeźnego są w dużej mierze wynikiem osłabienia się złotego wobec euro. Wysokie ceny w przypadku trzody chlewnej są również wynikiem wyjątkowo głębokiego załamania produkcji. Wydaje się, że zarówno w przypadku trzody chlewnej jak i bydła wysokie ceny powinny utrzymać się przez większość roku. Większą niewiadomą są ceny drobiu. Z jednej strony podaż drobiu szybko dostosowuje się do zmian w popycie, czyli w obecnej sytuacji wzrost produkcji może zahamować wzrost cen. Ceny drobiu zależą również od cen pasz, które są tańsze niż przed rokiem. Z drugiej strony zwiększony eksport i wysokie ceny pozostałych gatunków mięsa sprzyjają wzrostom cen drobiu.



© Portal Spożywczy 2021-12-02 07:26:21