Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wielkopolskie: Ponad 23 mln zł z UE na rozwój gospodarczy i powstanie nowych miejsc pracy

Jak poinformował PAP ponad 23 mln zł wyniosło łączne dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Piły i gminy Łubowo. Pieniądze pozyskane na realizację projektów mają się przyczynić do rozwoju gospodarczego na tych terenach i powstania nowych miejsc pracy.

W poniedziałek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO) podpisał z prezydentem Piły Piotrem Głowskim oraz wójtem Łubowa Andrzejem Łozowskim umowy na dofinansowanie. Łączna wartość projektów realizowanych przez Piłę i Łubowo to ponad 30 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) wynosi przeszło 23 mln zł.

Zdaniem Woźniaka dofinansowanie projektów przyczyni się w praktyce przede wszystkim do zwiększenia miejsc pracy w regionie. - Projekty związane z organizacją obszarów pod inwestycje to jest odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców, którzy chcą szybko zrealizować swoje pomysły inwestycyjne, nie chcą tracić czasu na poszukiwanie terenu, zakup, uzbrajanie terenu - to wszystko wymaga dość długiego czasu. Tutaj będą mieli gotowe miejsca, gdzie będą mogli zlokalizować swoje obiekty związane z prowadzeniem biznesu i myślę, że to zdecydowanie skróci czas pomiędzy pomysłem a uruchomieniem produkcji - wskazał marszałek.

W ocenie Woźniaka Wielkopolska jest obszarem, w którym będzie się utrzymywał dodatni wynik migracyjny. - Myślę, że będziemy przyciągali do pracy nie tylko osoby z innych regionów Polski, bo to już ma miejsce, ale też, jak sądzę, osoby z innych krajów, co także jest już bardzo widoczne, jak np. napływ obywateli Ukrainy do Wielkopolski. Moim zdaniem ta tendencja będzie się utrzymywać - powiedział.

Wójt Łubowa podkreślił w rozmowie z PAP, że pozyskane przez gminę pieniądze zostaną przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych; chodzi o blisko 36 ha, które zostaną włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" jako podstrefa Łubowo.

Jak dodał, zainteresowanie tymi terenami jest bardzo duże. - To firmy z różnych branż, zatrudniające do 250 pracowników, jak i wprowadzające na ten teren duże innowacje. Liczymy, że zapewni to nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Nie ukrywam, że jest to także inwestycja dla całego powiatu gnieźnieńskiego - podkreślił.

Prezydent Piły zaznaczył z kolei, że pieniądze posłużą rozwojowi jednej z dwóch głównych stref przemysłowych. - Będą to prace na pozostałych 12 ha z 60 hektarów powierzchni całej strefy. Mamy już inwestora z branży elektronicznej, wykorzystującego wysokie technologie, a miejsca pracy liczone są w tysiącach" - powiedział.

Głowski wskazał, że bezrobocie w Pile wynosi ok. 4 proc., ale jak mówił - pracujemy bardzo intensywnie nad tym, aby przygotować kadrę, aby skłonić tych, którzy pracują w regionie w różnych miejscach poza Piłą, by wrócili do miasta. Myślimy także o tych, którzy chcieliby na stałe zmienić miejsce zamieszkania - mamy program skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby się w Pile osiedlić, jak +Mieszkanie na start+, który prowadzimy już od jakiegoś czasu. Udało nam się już ściągnąć ludzi z Wrocławia, ze Szczecina, z Zielonej Góry i nawet z Londynu - powiedział. © Portal Spożywczy 2022-08-07 17:12:25