Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb, zgodnie z oczekiwaniami

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pb, do 3,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie - podaje Onet.pl.

Od 26 marca stopa referencyjna wyniesie 3,75 proc., natomiast stopa redyskonta weksli - 4,00 proc., stopa lombardowa - 5,25 proc., a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 2,25 proc.© Portal Spożywczy 2021-10-17 20:33:01