Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes Dino: Planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku

Sieć Dino Polska opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. – Oceniamy, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2700 sklepów Dino i planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska SA.

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.  

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 marca – 3 kwietnia 2017 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski mBanku. 

– Jesteśmy jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, działającą w bardzo perspektywicznym segmencie proximity. Rozwijamy się dynamicznie i zwiększyliśmy liczbę sklepów ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku, jednocześnie utrzymując bardzo dobre wskaźniki sprzedaży LFL. Wierzę, że Dino ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Oceniamy, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planujemy przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska SA.

– Zakładamy dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę nowego centrum dystrybucyjnego, modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji. Naszym celem jest także kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności. Jestem przekonany, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Systematyczne zwiększanie skali działalności od początku istnienia Dino pokazało, że skutecznie realizujemy nasze strategiczne cele – dodał Szymon Piduch.

Jak informuje sieć Dino, jej strategia zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:

1. Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów. Spółka ocenia, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planuje przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku. 

Dino zamierza kontynuować strategię utrzymania własności większości nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy i wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie, poprzez zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach działalności oraz stopniową ekspansję w nowych regionach Polski. 

Spółka zakłada dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę czwartego centrum dystrybucyjnego przed końcem 2018 roku oraz modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji (do końca 2020 roku). 

2. Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). Dino przewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości zakupów pojedynczego klienta. 

Kluczowe tendencje wpływające na zmiany stylu życia konsumentów i zwyczajów dotyczących zakupów produktów spożywczych, wskazywane w raportach branżowych, wspierające ww. plany, to:

Przyjęty przez Grupę Dino model supermarketów proximity wychodzi naprzeciw opisanym wyżej trendom konsumenckim.

 3. Konsekwentna poprawa rentowności. W latach 2014-2016 firma Dino wypracowała trwały wzrost marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA, i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz kilku inicjatywom strategicznym. Obejmują one:

Spółka przewiduje, że wszystkie te strategiczne inicjatywy i charakterystyczne cechy przyjętego modelu biznesowego Grupy Dino przyczynią się do dalszej poprawy rentowności Grupy Dino w przyszłości.

Według raportu firmy Roland Berger segment supermarketów proximity, w którym działa Grupa Dino, jest najszybciej rozwijającym się pod względem liczby sklepów segmentem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. W latach 2010-2015 segment ten odnotował CAGR (średnioroczny wzrost) w wysokości 13,2%. Oczekuje się, że segment supermarketów proximity będzie najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020 i osiągnie CAGR pod względem liczby sklepów na poziomie ok. 10,7%. 

Supermarkety proximity w Polsce prowadzone są głównie jako sklepy ogólnospożywcze o powierzchni od 200 do 500 m2, w formie twardej franczyzy lub sklepów własnych, oferując 4.000-8.000 pozycji asortymentowych, z których około 90% to produkty spożywcze. Typowo zlokalizowane są blisko obszarów mieszkalnych w dużych, średnich i małych miastach.

W 2016 roku Grupa Dino osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3.370 mln zł i EBITDA w wysokości 288,3 mln zł, przy CAGR przychodów ze sprzedaży i EBITDA za lata 2014-2016 na poziomie, odpowiednio, 26,4% i 39,7%. Marża brutto ze sprzedaży i marża EBITDA Grupy Dino w 2016 roku wynosiły odpowiednio 22,9% i 8,6%, co stanowi wzrost o 0,9 p.p. i 1,6 p.p. w porównaniu z rokiem 2014 - podała spółka w prospekcie emisyjnym.© Portal Spożywczy 2022-07-04 10:31:10