Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie unijny eksport mięsa z indyka i gęsiny

Według danych Komisji Europejskiej, w 2016 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich ponad 1,5 mln ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 7,3 proc. więcej niż w 2015 r. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (86 proc. eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 8 proc. do ok. 1,3 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.

Zwiększył się również wywóz mięsa i przetworów z indyków (+10% do 150 tys. ton) i gęsiny (+1% do 2,7 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż żywego drobiu (-8% do 14 tys. ton), mięsa kaczek (-5% do 5,5 tys. ton) oraz pozostałych produktów: podrobów i tłuszczu drobiowego (-8% do 34 tys. ton). 

Głównymi eksporterami drobiu poza ugrupowanie były tradycyjnie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 17%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 36%. Wysyłki z Francji zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy, stagnację popytu w Arabii Saudyjskiej oraz sytuację polityczną w Jemenie. Kraje Bliskiego Wschodu są głównymi odbiorcami francuskich mrożonych tuszek brojlerów.

Największymi odbiorcami drobiu z UE w ubiegłym roku były RPA, Hongkong, Arabia Saudyjska, Benin i Filipiny. O wysokim wzroście wywozu do RPA zadecydowała informacja o planach wprowadzenia przez tamtejsze władze środków ochronnych w imporcie unijnego drobiu, czyli ceł importowych w wysokości 13,9% na mrożone elementy kurcząt z kością. Zastosowanie tych restrykcji może znacznie obniżyć unijny eksport na rynek południowoafrykański na korzyść dostawców z USA, którzy zaczęli w ubiegłym roku wykorzystywać nowy kontyngent importowy na 65 tys. ton elementów kurcząt z kością. Wysyłki drobiu z UE do Beninu obniżyły się w 2016 r. z uwagi na obawy dotyczące reeksportu towarów unijnych do Nigerii. Spadł również unijny eksport drobiu do Arabii Saudyjskiej, co jest spowodowane konkurencją brazylijskich produktów na tym rynku oraz stagnacją popytu. Wzrosły natomiast dostawy do Hongkongu, głównie mrożonych łapek kurcząt. Konkurencyjności unijnego mięsa kurcząt, zwłaszcza tańszych elementów z kością i mięsa odkostnionego mechanicznie sprzyjało w ubiegłym roku obniżenie kosztów produkcji dzięki spadkowi cen zbóż.

Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w 2016 r. wyniósł 835,9 tys. ton i był o 3,3% wyższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (54% całkowitego przywozu), przy wzroście wysyłek o 1% w skali roku do 450 tys. ton. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, wzrosły o 6% do 290,6 tys. ton. Zwiększyły się również dostawy drobiu z Ukrainy (+21% do 39,6 tys. ton), Chile (+29% do 21 tys. ton), a zmalały z Chin (-9% do 22,2 tys. ton) i Argentyny (-25% do 6,1 tys. ton). Podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą w 2014 r. przyczyniło się do wzrostu eksportu ukraińskiego mięsa kurcząt na rynek unijny w ramach kontyngentu bezcłowego. Ukraina stała się tym samym trzecim dostawcą mięsa kurcząt do UE. Ukraińskie mięso jest konkurencyjne cenowo ze względu na niskie koszty pasz i pracy, wspierane dewaluacją hrywny.



© Portal Spożywczy 2022-08-19 06:38:49