Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Browar Stu Mostów: 2017 przyniesie mocny rozwój browarów kraftowych

Branża piw rzemieślniczych w Polsce jest wciąż bardzo młoda i dynamicznie się rozwija. Rok 2017 może przynieść dalszy rozwój tego rynku, będą powstawały kolejne browary rzemieślnicze, a coraz więcej z nich będą to browary fizyczne. Liderzy będą poszerzać sieć dystrybucji. Istniejące browary rozpoczną proces specjalizacji w swoich flagowych wyrobach. Browary będą też rozwijać inwestycje – wynika z wypowiedzi przedstawiciela Browaru Stu Mostów.


© Portal Spożywczy 2022-10-06 05:33:11