Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PIH: Projekt ustawy nt. handlu w niedziele zawiera nieścisłości i jest niezgodny z konstytucją

Według Polskiej Izby Handlu projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele pod względem redakcyjnym i przyjętej techniki legislacyjnej budzi szereg wątpliwości. – Znajdują się w nim nieścisłości wynikające zarówno z wykładni zaproponowanych przepisów i w świetle zaprezentowanego uzasadnienia do Projektu. Uzasadnienie do Projektu w dużej mierze nie daje odpowiedzi dla celowości rozwiązań prawnych przyjętych w Projekcie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż argumenty te nie mogą być ocenione jako wystarczające z punktu widzenia regulacji prawnej o tak wielkiej wadze dla sfery gospodarczej kraju – informuje Polska Izba Handlu.


© Portal Spożywczy 2022-10-04 14:38:46