Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KE broni planowanej reformy rynku mleka

Apele przedstawicieli państw członkowskich UE w sprawie poddania ponownej ocenie sytuacji i dalszej reformy rynku mleka, w tym zastopowania wzrostu kwot, zostały kategorycznie odrzucone przez Komisarz ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel podczas wyjątkowo gorącego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa - informuje FAMMU/FAPA.

Reprezentanci państw argumentowali, że od czasu przygotowania reformy do chwili obecnej warunki na rynku uległy diametralnej zmianie, czyli gwałtownie się pogorszyły. Przedstawiciele państw członkowskich ścierali się sami miedzy sobą w kwestiach takich jak: zwiększanie kwoty mlecznej: wbrew np. Niemcom - Holandia, Szwecja, Dania, Wielka Brytania i Hiszpania poparły wzrost limitów produkcyjnych, aby móc pełniej wykorzystywać możliwości handlu na rynkach światowych, a zwłaszcza nie dać się wypchnąć z rynku potentatom z Oceanii - Nowej Zelandii i Australii. Zwiększenie limitów interwencyjnych zakupów: zdaniem Fischer Boel, otwarcie interwencji ustabilizowało ceny, a do poprawy sytuacji wystarczy funkcjonujący już (rynek masła) system przetargowy. Dalsze podwyżki niektórych refundacji eksportowych - KE odrzuciła żądania Włoch, dotyczące serów wysokiej jakości wysyłanych do Stanów Zjednoczonych.

Powrót do wykorzystywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i masła w przetwórstwie żywności i na pasze lub kazeinę (OMP) - postulaty te odrzucono, podając jako powód niską skuteczność tych instrumentów. Bardziej atrakcyjny i elastyczny program wspierania konsumpcji mleka w szkole - władze UE obiecały się nad tym zastanowić, ale podkreśliły, że już obecnie państwa członkowskie mają sporą dowolność w tym względzie.

Mówiono też o wzmacnianiu pozycji rolników w ich relacjach z sieciami detalicznymi, które często narzucają producentom niekorzystne warunki współpracy. Komisarz Fischer Boel potwierdziła, że będzie dokonywać częstych ocen funkcjonowania rynku mleka - kolejne zostaną przedstawione latem i jesienią.© Portal Spożywczy 2021-10-24 20:47:00