Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sieć sklepów Galeria Centrum złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

Vistula Group poinformowała, że 30 marca zarząd spółki zależnej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Galeria Centrum z możliwością zawarcia układu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości, został złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych.© Portal Spożywczy 2021-10-26 11:24:33