Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Produkty Klasztorne S.A. zmieniły nazwę na Stoppoint S.A.

Sąd Rejestrowy w Krakowie zarejestrował zmianę nazwy Produkty Klasztorne S.A. na Stoppoint S.A. tym samym wprowadzając w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 21 grudnia 2016 roku.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 09-05-2017, 14:52

Proces ten jest następstwem zmian własnościowych oraz emisji ze wskazaniem skierowanej do Damiana Puczyńskiego właściciela Dazumi Sp. z o.o. który wniósł wkład niepieniężny w postaci 100 proc. udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., w zamian za 265.545.165 akcji serii F. 

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału spółki z 1 632  tys. zł do 28 188 tys. zł. Zmienił się także adres rejestrowy i siedziba firmy na ul. Modlińską w Warszawie.

- Rejestracja to istotny krok w całym procesie przekształceniowym, który rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku. Kolejne działania to rejestracja emisji akcji serii G. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć proces emisji akcji serii H z prawem poboru dla akcjonariuszy posiadających akcje na dzień 9 stycznia 2017 r. Z tej emisji chcemy pozyskać ok. 4 mln zł, - powiedział Damian Puczyński, prezes zarządu Stoppoint S.A.

- Następny krok to rozpoczęcie konsolidacji wyników w ramach grupy kapitałowej, rejestracja pozostałych serii akcji oraz zapowiadany proces ich scalenia. Dodatkowo w perspektywie kilku miesięcy chcemy przygotować spółkę formalnie do przeniesienia notowań jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW – komentuje Damian Puczyński.

Kluczowym obszarem działalności Stoppoint S.A. jest integracja technologiczna w obszarze e-commerce oraz dostarczanie narzędzi wspierających handel w Internecie. Strategia spółki zorientowana jest na rozwój usług w obszarze e-commerce , a w szczególności na dalszym rozwoju systemu logistycznego w chmurze oraz obsługi sieci odbioru przesyłek w modelu Click&Collect, budowie platformy e-commerce z szerokim gronem sprawdzonych partnerów oraz wdrożeniu innowacyjnych terminali z zestawem narzędzi IT do obsługi płatności i usług, realizacji zamówień oraz nadawania i odbierania przesyłek.

© Portal Spożywczy 2020-12-06 03:01:04