Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Seko zwiększa przychody i zyski w I kwartale 2017

W ciągu pierwszego kwartału 2017 roku Seko wypracowało 42,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przed rokiem przychody rybnej spółki były niższe o ponad 8 mln zł i wyniosły 36,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 2,68 mln zł i był aż o 70 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku.


© Portal Spożywczy 2022-10-04 14:47:07