Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ciasteczka z Krakowa zwiększa przychody, ale ma straty; rozszerza sieć sprzedaży i liczy na Food Show

Ciasteczka z Krakowa zwiększyła przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku, ale zanotowała straty. Spółka chce rozszerzyć sieć sprzedaży i zwiększyć sprzedaż za granicą. Ma też nadzieję, że udział w takich imprezach jak Food Show 2017 w Katowicach przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności jej produktów i zaowocuje nowymi zamówieniami.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 16-05-2017, 10:43
fot. ciasteczkazkrakowa.pl

- W okresie I kwartału 2017 spółka kontynuowała działalność w podstawowym zakresie. W kolejnych miesiącach spółka przewiduje rozszerzenie sieci sprzedaży o nowe hurtownie tradycyjne - czytamy w raporcie spółki.

- Prowadzone są również rozmowy mające na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży w nowoczesnych sieciach handlowych. Spółka liczy ponadto na zwiększenie wolumenu sprzedaży za granicę – podano

- Spółka w dniach 16 - 18 marca bieżącego roku uczestniczyła w targach spożywczych Food Show w Katowicach nakierowanych na odbiorców z sektora HoReCa. Spółka ma nadzieję, iż udział w takich imprezach przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności jej produktów i zaowocuje nowymi zamówieniami – czytamy również w raporcie kwartalnym spółki.

Spółka Ciasteczka z Krakowa opublikowała raport kwartalny za I kw. 2017 roku.

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku 918.509 zł przychodów ze sprzedaży wobec 912.828 złotych rok wcześniej, strata operacyjna wyniosła 214.997 zł wobec 130.662 zł zysku operacyjnego rok wcześniej, a strata netto wyniosła 242.198 złotych wobec 64.697 złotych zysku netto w I kw. 2016 r.

Spółka podaje też w raporcie, że w I kwartale 2017 spółka uzyskała zwiększone, w porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody poprzez sprzedaż swych wyrobów z wykorzystaniem sklepu internetowego.

- Wartość sprzedaży poprzez ten kanał dystrybucji nie jest jeszcze znacząca, niemniej należy wskazać na utrzymującą się dynamikę wzrostu sprzedaży jak również duży potencjał tego kanału dystrybucji w kolejnych latach – podkreśla spółka.

- Spółka z uwagi na brak środków finansowych nie może przeprowadzić znaczącej akcji reklamowej, co niewątpliwie wpływa na wielkość sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto sprzedaż poprzez internet odznacza się bardzo dużą sezonowością - podano.

Spółka Ciasteczka z Krakowa jest prawną kontynuatorką połączenia dwóch spółek prawa handlowego. W dniu 1 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o połączeniu spółki Tableo S.A. z siedzibą w Iławie (spółka przejmująca) oraz spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana). W wyniku dokonanego połączenia siedziba spółki została przeniesiona do Krakowa.

Ciasteczka z Krakowa z siedzibą w Krakowie to firma wyrastająca z krakowskiej tradycji manufaktury rzemieślniczej. Sprawdzone receptury, wysoka jakość surowców do produkcji i ręczne formowanie nadaje ciasteczkom niepowtarzalny charakter niedostępny wyrobom fabrycznym.

Wyroby spółki dostępne są zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Systematycznie powiększana jest sieć odbiorców zagranicznych zarówno z krajów UE jak również innych kontynentów. Spółka specjalizuje się w produkcji wyrobów cukierniczych, ciast oraz ciasteczek. Spółka posiada własny sklep internetowy realizujący wszelkiego rodzaju zamówienia handlowa w oparciu o produkty własne.

© Portal Spożywczy 2021-01-21 10:22:24