Jak podaje Grupa Lotos, w obszarze pozapaliwowym stacje kładą szczególny nacisk na rozwój oferty gastronomicznej Cafe Punkt, dodatkowo chcą także rozwijać ofertę menu o produkty Subway.

Od końca 2015 r. do maja br. Lotos otworzył 14 punktów Subway na stacjach paliw w następujących miejscowościach: Rumia, Poznań, MOP Rudka, Emilianów, MOP Krzyżanów Zachód, MOP Oleśnica Mała, MOP Krzyżanów Wschód, MOP Police, MOP Łęka, Łódź, MOP Witowice, Gdańsk, MOP Kozłów oraz MOP Rachowice.

Subway jest obecnie największą na świecie pod względem liczby lokali siecią tzw. restauracji szybkiej obsługi. Globalnie posiada dziś ponad 44.500 restauracji w 110 państwach.