Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KL: Kontrola żywności powinna być w rękach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Za kontrolę żywności powinna odpowiadać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Powierzenie tej roli nowo powołanej instytucji podległej resortowi rolnictwa  jest złym rozwiązaniem, ponieważ oznacza połączenie w jednych rękach odpowiedzialności za produkcję żywności i jej kontrolę – uważa Konfederacja Lewiatan.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 23-05-2017, 12:37
Fot. shutterstock

Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad reformą systemu kontroli żywności. Zakłada ona połączenie trzech służb w jedną. Chodzi o Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej oraz o Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Oprócz tego w skład nowego podmiotu weszłaby część Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmująca się żywnością. Na taką koncepcję nie godzi się Ministerstwo Zdrowia - informuje Konfederacja Lewiatan.

- Za niewłaściwe uznajemy wprowadzenie instytucji podległej resortowi rolnictwa, bo to oznacza połączenie w jednych rękach odpowiedzialności za produkcję żywności i jej kontrolę. Ponadto już dzisiaj spór wokół kontroli wpływa negatywnie na wizerunek polski za granicą i daje oręże innym krajom do próby ograniczenia eksportu naszej żywności – mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan oraz inni przedstawiciele strony społecznej Rady Dialogu Społecznego podtrzymują swoje stanowisko, że zachowanie kontroli żywności w obszarze zdrowia jest konieczne, a reformą powinny być objęte wyłącznie organy podlegające resortowi rolnictwa. 

Niestety, nadal nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie reforma kontroli żywności. Z informacji uzyskanych na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wynika, że spór pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie został rozstrzygnięty. Niemniej projekt zakładający reformę i wprowadzenie jednej instytucji zajmującej się kontrolą żywności przeszedł już przez Komitet Stały Rady Ministrów - podaje Konfederacja Lewiatan.

W ocenie NIK obecny sposób kontroli prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną daje gwarancję, że polska żywność jest najlepszej jakości. Powinniśmy skupić się właśnie na tym aspekcie, ponieważ większa część naszej produkcji jest sprzedawana poza granicami naszego kraju - oświadcza Konfederacja Lewiatan.

© Portal Spożywczy 2020-11-25 20:19:52