Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ERG: Przychody nie są dla nas priorytetem

Grupa Kapitałowa ERG SA w I kwartale br. zanotowała 897 tys. zł zysku netto w porównaniu do 904 tys. zł w ub.r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług wyniosły 22,33 mln zł, wobec 24,87 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży to efekt realizowanego przez zarząd spółki planu związanego z ograniczaniem przychodów produktów niskomarżowych. Grupa zanotowała jednocześnie wzrost marży brutto o 4,5 pkt. procentowych na sprzedaży głównych produktów foliowych.

- Porównując wynik I kwartału 2017 r. do wyniku do I kwartału 2016 roku należy przypomnieć, że grupa zanotowała w roku ubiegłym jednorazowy przychód w wyniku rozliczenia jednorazowej transakcji sprzedaży, w dniu 29 marca 2016 roku przez ERG SA akcji w spółce Bioerg SA, w wyniku czego w pozostałych przychodach operacyjnych rozpoznano jednorazowy przychód w kwocie 981 tys. zł. Oznacza to, że w wyniku netto Grupy Kapitałowej za I kwartał 2016 roku w kwocie 1.885 tys. zł, kwota 981 tys. zł to zysk jednorazowy. Bez uwzględniania jednorazowej transakcji zysk netto Grupy Kapitałowej był więc mniejszy o 981 tys. i wyniósł 904 tys. zł - podała spółka.

Jak dodano w komunikacie dla mediów, analizując spadek sprzedaży w I kwartale warto zauważyć, że był on związany z realizowaną strategią zakładającą większą koncentrację na produktach wysokomarżowych oraz ograniczaniu sprzedaży wyrobów niskomarżowych. Dzięki temu ERG zanotował  wzrost marży brutto na produktach foliowych. W pierwszym kwartale 2017 wyniosła ona 3.525 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 20.514 tys. zł, co oznacza marżę na poziomie 17,2% . W analogicznym okresie roku 2016 marża brutto na produktach foliowych wyniosła 2.863 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 22.620 tys. zł, a więc marży 12,7%.

- Skupiamy się obecnie na działaniach prowadzących do wzrostu marży, a to jest najistotniejsze z punktu widzenia długoterminowego rozwoju firmy. Przychody nie są dla nas priorytetem. Systematyczna poprawa marży wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych w kategoriach produktów wysokomarżowych to według nas najważniejsze zadania. W II kwartale rozpoczęły produkcję 2 nowe linie produkcyjne, które zwiększą nasze moce produkcyjne w segmencie wysokomarżowym o 18%. Intensywnie szukamy jednocześnie nowych rynku zbytu, w I kwartale rozpoczęliśmy eksport naszych produktów do Austrii. Te elementy niewątpliwie wpłyną pozytywnie na wypracowywane przez nas wyniki w kolejnych okresach - powiedział Robert Groborz, prezes Zarządu ERG SA.

W I kwartale 2017 roku sprzedaż na eksport wyniosła ponad 13%. Zgodnie z realizowaną obecnie strategią spółka chce do końca tego roku wygenerować przychody z eksportu na poziomie 20%. Obecnie ERG sprzedaje swoje produkty już do 18 krajów m.in. do Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, ale także Rosji, Białorusi, Mołdawii, Serbii czy Uzbekistanu. Spółka eksportuje głównie folię do firm z sektora budowlanego oraz spożywczego.© Portal Spożywczy 2022-08-09 09:54:38