Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KRGiC za handlem w niedziele w godzinach popołudniowych

Prowadzenie handlu w niedziele w godzinach popołudniowych przez co najmniej jedną zmianę, czyli 8 godzin – to rozwiązanie, które wspiera branża gastronomiczna, rozważając ograniczenie czasu pracy placówek handlowych w ten dzień.  Według Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu umożliwi ono rodzinom zaspokojenie wspólnych potrzeb socjalnych poza domem przy jednoczesnej możliwości wykorzystania wolnego poranka dla odpoczynku i zaspokojenia potrzeb duchowych.


© Portal Spożywczy 2022-08-19 15:56:27