Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Deloitte: Inwestycje i napływający kapitał przyczyniają się do rozwoju Polski

Polska będzie się rozwijała m.in. dzięki inwestycjom i napływającemu kapitałowi - uważa firma doradcza Deloitte. Zdaniem tej firmy inwestycje zagraniczne to wciąż niewyczerpany potencjał naszego kraju.


Autor: PAP
Data: 13-06-2017, 14:10

"Potencjał Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej jest nadal bardzo duży" - zauważono w raporcie firmy Deloitte opublikowanym we wtorek. Potwierdza to fakt, że "wielkość kapitału przypadająca na pracownika jest u nas nawet cztery razy niższa niż w krajach wysokorozwiniętych i dwa razy niższa niż w Czechach" - czytamy w informacji firmy doradczej.

Julia Patorska, ekonomistka Deloitte zauważyła, że "w 2017 i następnych latach najważniejsze instytucje finansowe prognozują ożywienie w aktywności inwestycyjnej", oraz to, "że potencjałowi siódmej największej gospodarki UE, którą jest Polska, wciąż jednak daleko do wyczerpania". Ważnym powodem jest tutaj "niższa produktywność niż w wysokorozwiniętych krajach UE oraz w dalszym ciągu niewielki zasób kapitału". Dlatego też nasza produktywność może poprawić się m.in. "poprzez import innowacyjnych technologii, know-how oraz poprawę efektywności rynków i sektora publicznego" - uważają twórcy raportu Deloitte.

Jak przyznała jednak firma doradcza, "do szczególnie atrakcyjnych inwestycyjnie branż w Polsce należy przetwórstwo przemysłowe, gdzie trafiło dotąd blisko 230 mld zł kapitału zagranicznego", co stanowi "jedną trzecią ulokowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce". Autorzy raportu Deloitte zaznaczyli, że "oprócz tego inwestorzy koncentrowali się na branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz handlu samochodami".

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje "sektor nowoczesnych usług dla biznesu, który według danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych rozwija się w tempie 20 proc. rocznie i do 2020 r. ma zatrudniać 300 tys. osób" - napisano w raporcie. Dodano, że w ub. roku "w polskich miastach działało około 1000 centrów (w tym 676 zagranicznych), w których pracę znalazło już około 200 tys. osób".

"Szansą dla polskiego przemysłu i przepustką do podnoszenia produktywności jest robotyzacja i automatyzacja produkcji" - podkreślił Michael Kern, dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która współpracowała z Deloitte przy opracowywaniu raportu. Jak dodał, "o ile na 10 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze produkcyjnym w skali globalnej przypada średnio 69 robotów przemysłowych, o tyle w Polsce wskaźnik ten wynosił w 2015 r. ok. 28 robotów na 10 tys. zatrudnionych".

Deloitte przypomniało, że "polska gospodarka rozwija się nieprzerwanie od 26 lat, co jest rekordem wśród krajów Unii Europejskiej. Na dodatek jest to rozwój dynamiczny - w ostatnich dwudziestu latach PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) rósł w średnim tempie 6 proc. rocznie". To najlepszy wynik w regionie Europy Środkowej. Polska, w porównaniu z innymi krajami, "w niewielkim stopniu odczuła skutki światowego kryzysu finansowego oraz kryzysu zadłużeniowego w strefie euro" - przyznało Deloitte.

Wielkość rynku wewnętrznego, zdaniem firmy badawczej "była czynnikiem stabilizującym, ale mniej istotnym niż odpowiedzialna polityka monetarna, sprawny nadzór nad rynkiem finansowym i elastyczny kurs walutowy". Wsparciem dla koniunktury w latach ubiegłych była także "obniżka podatków w latach 2007-2008 i napływ funduszy UE". 

© Portal Spożywczy 2020-06-01 03:49:25