Narodowy Bank Polski opublikował 12 lipca komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2017 r.

Z komunikatu wynika, że w relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,5 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej.

Z kolei po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., wobec 1,2 miesiąc wcześniej. Natomiast po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej - dodał NBP.