Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rynek mleczarski nadal znajduje się we wzrostowej fazie cyklu

Od II kw. ub. r. światowy rynek mleka znajduje się we wzrostowej fazie cyklu. Wejście globalnego rynku mleka we wzrostową fazę cyklu wynikało z obniżenia produkcji mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (w Nowej Zelandii, UE, USA, Australii oraz Argentynie) przy jednoczesnym silnym ożywieniu globalnego popytu na produkty mleczne, w szczególności w Chinach, będących ich największym importerem - powiedział Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 17-07-2017, 11:34
Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska S.A. /fot. CA

Zwraca uwagę, że wzrost cen na rynku mleka nie jest równomierny. Ceny masła osiągnęły rekordowe poziomy, ceny serów oraz pełnego mleka w proszku znajdują się nadal wyraźnie poniżej wartości z ostatniego szczytu, a ceny chudego mleka w proszku kształtują się nieznacznie powyżej poziomów z ostatniego dołka. Jednocześnie skala i tempo wzrostu cen masła w mojej ocenie może sugerować znaczący udział czynnika spekulacyjnego w jej kształtowaniu. - Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach wspomniane wyżej dysproporcje będą się zmniejszać poprzez spadek cen masła i nieznaczny wzrost cen pozostałych produktów. Czynnikiem ryzyka dla cen chudego mleka w proszku pozostają jego znaczące zapasy interwencyjne zgromadzone przez Komisję Europejską – mówi ekspert.

Z uwagi na wyraźną poprawę opłacalności produkcji mleka, w ostatnich miesiącach obserwuje się stopniowy wzrost dynamiki jego skupu wśród największych eksporterów produktów mlecznych, która w marcu br. osiągnęła już dodatnią wartość. - Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu produkcji będzie przyspieszać, przede wszystkim z uwagi na jej wyższą dynamikę w Nowej Zelandii, UE oraz USA – mówi Jakub Olipra.

Wielkość chińskiego importu produktów mlecznych w okresie od stycznia do maja br. zwiększyła się o 1,4% r/r wobec wzrostu o 20,4% w całym 2016 r. Dane wskazują tym samym na wyraźne osłabienie tempa wzrostu chińskiego popytu na produkty mleczne na początku br. Obniżenie dynamiki importu produktów mlecznych obserwowane jest również wśród innych znaczących ich światowych importerów takich jak Meksyk, Japonia i USA.

Osłabienie tempa wzrostu światowego popytu na produkty mleczne w I poł. br. przy postępującej odbudowie produkcji mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych wskazuje, że światowy rynek mleka znajduje się najprawdopodobniej w punkcie zwrotnym i w III kw. br. wejdzie w spadkową fazę cyklu. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza zarówno na rynku światowym jak i krajowym są warunki agrometeorologiczne w Nowej Zelandii, tempo odbudowy produkcji mleka w Unii Europejskiej, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach, charakteryzującego się istotnym udziałem czynnika spekulacyjnego.

 

© Portal Spożywczy 2020-12-03 09:02:32