Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Spadek pogłowia bydła w Rosji

Po koniec lutego 2009 pogłowie bydła w Rosji liczyło 20,9 mln sztuk. Było zatem o 2,3 proc. mniejsze niż w analogicznym okresie przed rokiem - podają analitycy FAMMU/FAPA.

Pogłowie krów obniżyło się o 3 proc. do 9 mln sztuk. W przeciwieństwie do bydła, pogłowie żywca wieprzowego zwiększyło się o 2,1 proc., osiągając stan 16,4 mln sztuk.© Portal Spożywczy 2021-10-27 00:21:15