Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nestlé: I poł. 2017 r. ze sprzedażą na poziomie 43 mld CHF

Nestlé S.A. zamyka pierwsze półrocze 2017 r. 2,3% wzrostem  organicznym i 1,4% RIG (wzrost sprzedaży nieuwzględniający zmian cen) oraz sprzedażą na poziomie 43 mld CHF. Firma podtrzymuje prognozy roczne - celem jest osiągnięcie organicznego wzrostu w przedziale 2-4%  oraz poprawa zysku operacyjnego i zysku na akcję z wpływu kursów walutowych, a także kontynuacja  procesów zwiększających efektywność kapitału.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 28-07-2017, 14:30
fot. shutterstock

Jak mówi Mark Schneider, prezes Nestlé S.A., firma jest zadowolona z poprawy efektywności działań  w pierwszej połowie 2017 roku, zwłaszcza w obszarze naszych operacji, a także decyzji związanych z zarządzaniem portfelem i poprawą bilansu. Prezes Nestlé przyznaje jednak, że wzrost organiczny w pierwszej połowie roku nie spełnił w pełni oczekiwań.

- Pomimo wzrostu wolumenu powyżej średniej rynkowej, ceny nadal wykazują tendencje zniżkowe. Rynki Azji i Afryki potwierdziły swój pozytywny wzrost, zaś Zachodnia Europa odnotowała spadek wolumenu, który uważamy za przejściowy. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska odnotowały nieznaczną poprawę wzrostu organicznego wynikającą głównie ze zwiększenia wolumenu. Nasze biznesy kawy, wody i karmy dla zwierząt domowych wykazały solidne wyniki w pierwszej połowie roku - dodaje.

Jednocześnie potwierdzono założenia na 2017 r. dotyczące wzrostu organicznego.  - Szacujemy, że znajdzie się on w dolnej połowie zakresu 2-4%. W perspektywie roku 2020 założenia dotyczące wzrostu organicznego w połowie tego zakresu pozostają niezmienione - mówi Mark Schneider.

© Portal Spożywczy 2020-12-02 07:41:11