Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Największy wzrost upadłości i restrukturyzacji w branży handlowej

W pierwszym półroczu 2017 roku o 18 proc. wzrosła liczba polskich firm, które wystąpiły o upadłość lub restrukturyzację. Największy wzrost zanotowano w postępowaniach restrukturyzacyjnych, umożliwiających naprawę firmy.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 31-07-2017, 14:23

Z raportu opublikowanego przez Coface wynika, że w pierwszym półroczu tego roku 387 firm rozpoczęło postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne. 

Najwięcej ogłoszono upadłości w celu likwidacji majątku – 238, ale liczba firm, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, jest mniejsza niż w ubiegłym roku (249 przedsiębiorstw). Wynika to z nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i postawiła postępowania naprawcze (zawarcie układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych) przed upadłością firmy. W tym roku ogłoszono już 149 postępowań restrukturyzacyjnych, a w analogicznym okresie 2016 roku było ich zaledwie 57.

Największy wzrost upadłości i restrukturyzacji odnotowano w branży handlowej – o 23 proc. W pierwszej połowie tego roku 97 firm rozpoczęło postępowania przed sądem, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 79. Jak twierdzą eksperci z Coface, wynika to z dużej konkurencji, presji na obniżanie marż oraz rosnącej inflacji, która powoduje, że klienci są mniej skłonni do zwiększania wydatków. Specjaliście ostrzegają, że ten trend może się pogłębiać.

Czytaj na dlahandlu.pl.

© Portal Spożywczy 2021-01-19 22:29:00