Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Osłabł handel zagraniczny rzepakiem

W styczniu 2009 r. osłabł handel zagraniczny nasionami rzepaku i olejem rzepakowym - informują eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej.

Import nasion - niemal w całości z Czech i Ukrainy - o 2 tys. ton przewyższył eksport głównie do Finlandii i Szwecji, który łącznie wyniósł 11,5 tys. ton. Średnia cena w eksporcie nasion 312 euro/t była niższa niż w imporcie (318 euro/t). Ceny rzepaku wwożonego z Ukrainy wyniosły prawie 286 euro/t, z Czech były o 23 proc. wyższe. Ceny nasion sprzedawanych na rynki skandynawskie kształtowały się na poziomie 321-323 euro/t.

Wywóz oleju rzepakowego ponad pięciokrotnie przewyższył import. Głównym odbiorcą były Niemcy, Czechy i Słowacja. Dodatnie saldo wyniosło 8,4 tys. ton Średnie ceny oleju rzepakowego wyniosły w eksporcie 1022 euro/t, w imporcie 1028 euro/t. Pozostawały silnie zróżnicowane. Najniższe zanotowano dla odbiorców ze Słowacji - 774 euro/t i dostawców z Ukrainy - 841 euro/t. Najwyższe w eksporcie do Niemiec - 1148 euro/t i imporcie z Czech - 1137 euro/t. Poprawa bilansu handlu zagranicznego w roku gospodarczym 2008/09 (1 lipca - 30 czerwca) mimo sprzyjającego osłabienia złotego zależeć będzie przede wszystkim od sytuacji na rynku oleistych w UE.

Ceny nasion rzepaku w transakcjach terminowych paryskiej giełdy MATIF oraz oleju rzepakowego w dostawach natychmiastowych w portach płn-zach Europy utrzymują się mimo wzrostów na niskim poziomie, ograniczając możliwości wymiany międzynarodowej w ramach UE.© Portal Spożywczy 2021-11-30 01:30:52