Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Kania przejmie Staropolskie Specjały w zamian za zwolnienie z długu

Zakłady Mięsne Kania podpisały przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały w celu zwolnienia z długu tej spółki wobec podmiotu przejmującego - poinformowały ZM Kania w komunikacie. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została na 293 mln zł.


Autor: PAP
Data: 17-10-2017, 07:58

Przedsiębiorstwo Staropolskie Specjały obejmuje m.in. prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne, prawa wynikające z zawartych umów i inne.


Strony umowy przedwstępnej zaznaczyły, iż przeniesienie przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały spowoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań tej spółki wobec ZM Kania.
 
Przedsiębiorstwo Staropolskie Specjały stanowi zakład mięsny z magazynami oraz suszarniami, wyposażony w systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, wyspecjalizowane w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego.
 
Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 07:31:28