Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Proteon Pharmaceuticals pozyskał nowego inwestora

Proteon Pharmaceuticals S.A., polska firma biotechnologiczna podpisała umowę z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym Aqua-Spark, inwestującym w sektorze zrównoważonej akwakultury.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 24-10-2017, 09:57

Pozyskane środki spółka przeznaczy na globalną komercjalizację swoich produktów, rozbudowę mocy produkcyjnych oraz wsparcie rozwoju platformy technologicznej opartej na bakteriofagach. 

Produkty Proteon Pharmaceuticals stanowią skuteczną alternatywę dla terapii antybiotykowych w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, a ponadto są tańsze i zdrowsze w porównaniu do tych terapii oraz bardziej przyjazne dla środowiska. Nowa generacja naturalnych preparatów przeciwbakteryjnych Proteon Pharmaceuticals przeznaczona do ochrony zdrowia zwierząt hodowlanych, tj. drobiu, bydła i ryb, wpływa jednocześnie na ochronę zdrowia ludzi spożywających ryby, mięso, jaja i mleko.

Ze względu na powszechne stosowanie antybiotyków na świecie, z których ponad dwie trzecie wykorzystywane są w produkcji białka zwierzęcego, odporność bakterii na antybiotyki rośnie. Analizy Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przeprowadzone w 2009 r. wykazały, że w wyniku infekcji wywołanych antybiotykoopornymi bakteriami rocznie umiera w Europie około 25 000 osób, natomiast koszty opieki zdrowotnej oraz straty związane z niezdolnością do pracy osób zakażonych zostały oszacowane na co najmniej 1,5 mld EUR rocznie. Ponadto, według konserwatywnych szacunków Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w USA, każdego roku co najmniej 2 mln Amerykanów cierpi na infekcje wywołane szczepami bakterii opornymi na działanie antybiotyków, a około 23 000 osób umiera w USA bezpośrednio na skutek chorób wywołanych przez bakterie antybiotykooporne. Dane te, wraz z jeszcze wyższymi statystykami pochodzącymi z Azji i Afryki spowodowały, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje obecnie oporność na antybiotyki za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa żywności i rozwoju na świecie.

Poszukiwanie rozwiązań stanowiących skuteczną alternatywę dla antybiotyków było priorytetem firmy od początku jej istnienia. Dlatego dokonania Proteon Pharmaceuticals w badaniach nad bakteriofagami mają tak wielką wartość. Po latach funkcjonowania bakteriofagów poza głównym nurtem, zaczynamy właśnie realizować potencjał tkwiący w tych organizmach. Proteon Pharmaceuticals wykorzystuje fagi występujące w naturze do tworzenia produktów zwalczających infekcje bakteryjne bez wywoływania mechanizmów oporności − komentują Mike Velings i Amy Novogratz, współzałożyciele Aqua-Spark.

Aqua-Spark jest pionierskim funduszem inwestycyjnym inwestującym w spółki z sektora zrównoważonej akwakultury na całym świecie. Inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zaangażowane w zrównoważoną hodowlę organizmów wodnych, w tym ryb, skorupiaków i roślin. Aqua-Spark zarządza obecnie inwestycjami związanymi z sektorem akwakultury o wartości 49,2 mln Euro. Do 2025 roku planuje zwiększenie wartości zarządzanych inwestycji do 1,5 mld Euro.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania tak istotnego inwestora, jakim jest Aqua-Spark. Fundusz ten ma olbrzymie doświadczenie w zakresie inwestycji w spółki rozwijające nowoczesne produkty i metody zmierzające do zachowania zrównoważonego rozwoju w sektorze akwakultury – powiedział Jarosław Dastych, prezes zarządu Proteon Pharmaceuticals.

Inwestycja Aqua-Spark jest wyrazem rosnącego uznania dla znaczenia bakteriofagów jako ważnej metody leczenia i zapobiegania chorobom zwierząt hodowlanych. W kontekście pogłębiającego się na świecie problemu antybiotykooporności i rosnących wymagań w obszarze produkcji białka pochodzenia zwierzęcego, naturalne i zrównoważone rozwiązania, jakimi są nasze produkty oparte na bakteriofagach, wydają się być odpowiedzią na te problemy – nie tylko zwiększą one efektywność hodowli, ale również podniosą poziom bezpieczeństwa żywności – powiedział Matthew Tebeau, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Proteon Pharmaceuticals. 

 

© Portal Spożywczy 2020-08-04 16:34:20