Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pierwszy w powiecie kartuskim węzeł transportowy

W Gołubiu (Pomorskie) otwarto pierwszy w powiecie kartuskim węzeł integracyjny. Na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot mają powstać 24 węzły o łącznej wartości ok. 418 mln zł, pozwalające na integrację różnych systemów transportu zbiorowego.


Autor: PAP
Data: 26-10-2017, 14:25

Węzeł integracyjny w Gołubiu powstał jako pierwszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Węzeł połączył istniejącą sieć komunikacyjną, linię kolejową 201 (Gdynia - Kościerzyna) z drogą powiatową oraz siecią ścieżek rowerowych.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podaje, że powstało 17 km ścieżek rowerowych, które zapewniają dogodny dojazd do węzła mieszkańcom miejscowości: Stężyca, Szymbark oraz Zgorzałe. Przy dworcu kolejowym ustawiono 96 stojaków rowerowych. Powstał parking z 23 miejscami dla samochodów osobowych. Parking ma być rozbudowany; trwają działania w celu pozyskanie dodatkowego terenu na ten cel. W ramach inwestycji zbudowano też przystanek autobusowy z wiatą dla oczekujących pasażerów i miejscem postojowym dla autobusu, utwardzono chodniki i place, zamontowano oświetlenie. Węzeł jest przystosowany architektonicznie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Częścią inwestycji jest również kładka widokowa.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk podczas otwarcia węzła w czwartek w Gołubiu podkreślił, że "idea tworzenia węzłów i integracji transportu publicznego ma kapitalne znaczenie dla regionu". "Przede wszystkim chodzi o to, aby mieszkańcy mogli dojechać tutaj rowerem, samochodem lub autobusem, a następnie przesiąść się na wygodny transport kolejowy" - tłumaczył.

Gmina Stężyca najszybciej spośród wszystkich gmin na Pomorzu zbudowała węzeł integracyjny. Kosztował on prawie 6 mln zł, z czego ponad 3,6 mln zł pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot mają powstać 24 węzły transportu zbiorowego. Szacunkowa wartość wszystkich projektów wynosi ok. 418 mln zł, z czego 209 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach RPO. Dodatkowym 25. węzłem będzie Gdynia Chylonia finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

© Portal Spożywczy 2020-08-12 00:07:58